EQUIP


Vàrem prendre la decisió de tenir un equip petit, seleccionant bé els projectes amb els que ens volem involucrar. Aquesta és sens dubte el nostre avantatge competitiu. Treballem més centrats en els objectius i podem atendre millor cada projecte, el que sabem que repercuteix en la qualitat que perceben els nostres anunciants.

Un equip petit, però experimentat