Informació LSSICE
Titular del web: 3W Poliedric Marketing SL
CIF B65553661
Adreça: Parellada 33 1º 2ª, 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93.817.57.40

Política de privacitat de dades de caràcter personal.
3W Poliedric Marketing SL, amb domicili a Vilafranca del Penedès carrer Parellada 33, 1º 2ª i telèfon (+34) 93.817.57.40, amb la finalitat d’informar dels seus serveis, realitzar pressupostos i ofertes, enviar el butlletí mensual El Calidoscopio, sol.licita en aquesta pàgina web, dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat e incorporats als corresponents fitxers, dades que seran tratactades segons la Llei Orgànica de Protección de Datos Personales 15/1999, fitxers que estan legalment inscrits al Registre General de Dades Personals.

3W Poliedric Marketing SL com a responsable d’aquests fitxers, entén que en el moment que vostè ens envia dades personals mitjançant els diversos formularis que conté aquesta pàgina web o bé per correu electrònic, ens està donant la seva autorització i consentiment exprés per a incorporar aquestes dades als nostres arxius automatitzats, si bé amb caràcter revocable, i que accepta les condicions del seu tractament expressades a continuació.

Drets d’accés, rectificació,cancel.lació i oposició de dades
Les dades que es sol.liciten són les estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen i en cap cas està vostè obligat a facilitar-nos les seves dades personals, encara que en ser alguns d’ells absolutament imprescindibles (per exemple, el e-mail), el fet de no voler-los facilitar ens impediria portar a terme determinats serveis que oferim.

La present pàgina web recull dades de caràcter personal mitjançant un formulari, condicions que s’entendran que l’usuari accepta en pulsar el botó ENVIAR que es troba al següent formulari de recullida de dades:

* Formulari d’ informació de serveis i pressupostos: Té com a única finalitat la recollida les dades necessàries de les empreses per a poder facilitar-los el llistat dels nostres serveis i un pressupost econòmic. Com a dades personals només sol.licitem el nom, càrrec i e-mail del interlocutor de l’empresa.

Les dades incorporades als nostre arxius són absolutament confidencials i usades exclusivament d’una manera interna i per a les finalitats indicades.

Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requeriments que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 15/1999. Led dades personals mai seran cedides ni transferides a tercers fins que no disposem de previ consentiment.

Com exercir els drets d’accés, rectificació,cancel.lació i oposició de dades?
En qualsevol moment té vostè dret a accedir als nostres arxius per a consultar les seves dades incorporades, rectificar-les o donar-se de baixa si no desitja seguir-hi constant. En cas de cancel.lació de les dades personals, aquestes seran bloquejades no estant mai més a disposició de 3W Poliedric Marketing SL. Aquests drets són gratuits i es realitzaran en els plaços establerts a la Llei. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir en l’adreça de correu electrònic hola@poliedric.com per a la seva cancel.lació o a la nostra adreça postal carrer Parellada 33, 1º 2ª, 08720 de Vilafranca del Penedès.

Copyright
Els continguts de les pàgines WWW de poliedric.com són propietat (Copyright ©) de 3W Poliedric Marketing SL. Queda prohibida la reproducció, transferència, distribució o enmagatzemament dels continguts, ja sigui en part o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà, sense la corresponent prèvia autorització per escrit de Poliedric.

Per a facilitar la informació, poliedric.com pot incloure vincles a pàgines de Internet pertanyents o gestionades por tercers, però 3W Poliedric Marketing SL no en té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i en cap cas se’n fa responsable de la seva veracitat ni de l´ús que se’n faci. De la mateixa manera 3W Poliedric Marketing SL no es fa responsable de la versemblança de la informació facilitada per tercers i inclosa de forma directa o per enllaç en aquest Web.

3W Poliedric Marketing SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions així com també altres condicions generals o particulars que resultin d’aplicació. Tanmateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web i dels seus continguts.