CONTINGUTS SEO


Contingut valuós que voldran enllaçar.

Desenvolupament contingut SEO.

Per què màrqueting de continguts?

El contingut sempre ha estat el nucli de les estratègies de màrqueting per a Internet.

Des de l’aparició de Google Penguin, el màrqueting de continguts s’ha convertit també en part del vocabulari dels professionals del SEO. Fa uns anys per obtenir els enllaços imprescindibles pel posicionament es podia optar per enlaces “fàcils” de colocar en directoris o comentaris etc. o fins i tot es compraven. Però Google Penguin ho complicà tot i va començar a avaluar la qualitat dels enlllços d’una manera nova (fins i tot arribant a la penalització per a aquelles pràctiques que disgusten a Google ), de manera que els continguts s’han convertit així en el instrument principal, quasi el únic, per aconseguir enllaços.

Només si es dissenya una bona estratègia de màrqueting de continguts, que ofereixi alguna cosa realment valuosa, es podrà aconseguir captar l’atenció de tercers i l’abast social que pugui contribuir a l’obtenció d’aquests enllaços vitals per SEO.

Desenvolupament de continguts per SEO

Planifiquem i creem contingut de qualitat que, a més de recolzar les estratègies de màrqueting del negoci, permet l’obtenció d’enllaços mitjançant la seva promoció o abast social.

El nostre equip de màrqueting expert en SEO compta amb la col.laboració de Eva Sanagustín per a la definició de l’estratègia de continguts més adequada segons el sector i públic objectiu, a la que afegirem tot el coneixement d’investigació de patrons de cerca.

Els serveis contemplen el pla estratègic de contingut que, prèvia auditoria dels continguts actuals, definirà els conceptes i formats més adequats i aconsellarà sobre la producció de continguts que, de manera natural, puguin atreure l’atenció i generar el interès que porti a la conversa o a la recomanació.

És possible també contractar la producció d’aquests continguts.